044-521-393 •

ศิษย์เก่า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอิสระ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและการเพ้นท์ผ้า)

ผู้อ่าน : 475 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา :

img

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอิสระ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและการเพ้นท์ผ้า) วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและการเพ้นท์ผ้า เป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางอาชีพ และยังเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับศิษย์เก่าอีด้วย

รูปภาพประกอบ "ศิษย์เก่า"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393