044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ผู้อ่าน : 154 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม "ของดีบ้านฉัน" ครั้งที่ 2

รูปภาพประกอบ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393