044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่อง การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

ผู้อ่าน : 197 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" และราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปภาพประกอบ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393