044-521-393 •

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันวันมหิดล ประจำปี 2558

ผู้อ่าน : 768 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา : งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์

img

    โครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทยเนื่องในวัน วันมหิดลประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจได้ร่วมทำบุญตักบาตรและผู้สนใจได้ร่วมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านอื่นๆ

รูปภาพประกอบ "กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393