044-521-393 •

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

ผู้อ่าน : 559 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา : สาขาสาธารณสุขศาสตร์

img

ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ  นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องไพฑูรย์ อาคาร 30 ซึ่งศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมบรรยายเล่าประสบการณ์การทำงาน การเตรียมตัวสอบเข้าทำงาน แนะนำเรื่องการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษา และคณาจารย์ภายในสาขา 

รูปภาพประกอบ "ศิษย์เก่า"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393