044-521-393 •

บทความให้ความรู้

นักวิทย์อีสาน ไขความลับ ค้นพบสูตร ที่นักวิทย์ทั่วโลกพยายามค้นหามานานกว่า 50 ปี....

ผู้อ่าน : 2,033 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา : http://www.khonkaenlink.info/home/news/2455.html

img

งานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน "สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ" มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถูกนำมาพาดหัวข่าวในวารสาร Physics Today ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่มีชื่อของสมการ การทดลอง ปรากฏการณ์ ผูกโยงติดอยู่กับชื่อของคนไทย the “Chachiyo’s formula”.... 

Physics Today เป็นวารสารข่าวฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 มีผู้อ่านถึงกว่า 120,000 ต่อเดือน ซึ่งกว่า 80% เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยหรือการวางแผนงบประมาณ โดยในแต่ละเดือน ทางวารสารจะเลือกงานวิจัยที่โดดเด่นระดับโลก ขึ้นมา 8-10 ชิ้น ภายใต้หัวข้อข่าว “Physics Update” เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้จับตาและติดตามอย่างใกล้ชิด       ที่ผ่านมา ข่าวซึ่งอยู่ในหัวข้อ “Physics Update” เป็นข่าวที่ชี้นำสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น LIGO ค้นพบคลื่นโน้มถ่วง, การทดลองหาค่าคงที่ของ Planck ที่แม่นยำสุดยอด, การทดลองหาข้อมูลใจกลางของโลก ส่งผลให้อายุของโลก ต่างจากที่คิดไว้, ทำลายสถิติโลกอุณหภูมิวิกฤต สาร superconductor นอกจากนี้ กว่า 60 ปีที่ผ่านมา นักวิทย์ระดับโลก ล้วนมีส่วนเขียนข่าวให้แก่วารสาร ได้แก่ Albert Einstein, Niels Bohr, หรือ Richard Feynman       โดยสกู๊ปข่าวดังกล่าว R. Fitzgerald ผู้จัดการอาวุโสของทางวารสาร ได้ให้เกียรติเขียนด้วยตนเอง โดยมีความเห็นของ ศ.ดร. P. Gill (รางวัล Dirac Medal 1999) ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังมี ศ.ดร. E. Davidson (รางวัล Schrodinger Medal 2001, และ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2001 จากประธานาธิบดีสหรัฐ) เป็นผู้กลั่นกรองเนื้อหางานวิจัย       สำหรับผลงานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย  ถูกเผยแพร่ภายใต้ชื่อ “A simpler ingredient for a complex calculation” เนื้อข่าว บรรยายถึงทฤษฎีฟิสิกส์ มีชื่อว่า “Density Functional Theory” คิดค้นขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน คือ W. Kohn P. Hohenberg, และ L. Sham ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี แต่ตัวทฤษฎียังขาดส่วนประกอบสุดท้าย ที่เรียกว่า “Correlation Energy” ที่จะต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์ ซึ่งกว่า 50 ปีที่ผ่านมา นักฟิสิกส์ได้มีการค้นหาสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดความสมบูรณ์และที่สำคัญ ขาดความเรียบง่าย จนกระทั่ง มาถึงงานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย ในปีนี้เอง โดยทางวารสารเรียกสมการนี้ว่า “Chachiyo’s formula”.... ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/2455.html


1 ความคิดเห็น

test

09 Dec 2019 17:12:42 test

แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393