044-521-393 •

ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคลคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา

ผู้อ่าน : 754 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img


รูปภาพประกอบ "ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393