044-521-393 •

ศิษย์เก่า

แจ้งกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้อ่าน : 387 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

*** กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ***

ตามที่มีหนังสือแจ้งเรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557-2558 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559 และ 16-18 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ

รูปภาพประกอบ "ศิษย์เก่า"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393