044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 422 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

เชิญเข้าร่วมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559วันที่ 14 กันยายน 2559เวลา 10.00...

อ่านเพิ่ม...

เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน ร่วมชมการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 461 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

งานพัฒนานักศึกษา เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน ร่วมชมการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยา...

อ่านเพิ่ม...

ประกาศ รับสมัครชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้อ่าน : 511 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

รับสมัครชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-สามารถยื่นเอกสารการขอจัดตั้งชมรมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-7 กันยายน 2559 ณ ห้องส่งเสริมแล...

อ่านเพิ่ม...

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อ่าน : 379 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การอนุมัติทะเบียนโอนผลการเรียน และการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558 จำนวน 8...

อ่านเพิ่ม...

โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ “ นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย”

ผู้อ่าน : 989 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมการประกวด ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สู...

อ่านเพิ่ม...

เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด “แม่น้ำเจ้าพระยา”

ผู้อ่าน : 353 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ไปรษณีย์ไทยขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ช่างภาพ และผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท...

อ่านเพิ่ม...

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้อ่าน : 482 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดจัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...

อ่านเพิ่ม...

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 597 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ด้วยระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559 ในการนี้ทางคณะได้กำหนดให้มีพิ...

อ่านเพิ่ม...

โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A 2016 Empower Active Citizen

ผู้อ่าน : 424 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพ...

อ่านเพิ่ม...

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ผู้อ่าน : 1,045 คน โดย : Mr.jakigdlabkosa

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393