044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่อง การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

ผู้อ่าน : 698 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" และราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 ระห...

อ่านเพิ่ม...

การประกวดเรียงความ

ผู้อ่าน : 670 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดเรียงความ เรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิร...

อ่านเพิ่ม...

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ผู้อ่าน : 689 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม "ของดีบ้านฉัน" ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่ม...

การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้อ่าน : 443 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกา...

อ่านเพิ่ม...

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

ผู้อ่าน : 827 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

อ่านเพิ่ม...

เชิญเข้าร่วมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 1,361 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

เชิญเข้าร่วมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559วันที่ 14 กันยายน 2559เวลา 10.00...

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 1,220 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน ร่วมชมการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559งานพัฒนานักศึกษา เรียนเชิญคณาจารย์...

อ่านเพิ่ม...

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลือกชื้อและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

ผู้อ่าน : 566 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลือกชื้อและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด สัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2559 ระ...

อ่านเพิ่ม...

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้อ่าน : 943 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

    สภานักศึกาาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์...

อ่านเพิ่ม...

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติด ในงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี

ผู้อ่าน : 444 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติด ในงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี ประจำปี 2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393