044-521-393 •

กิจกรรมทางการศึกษา

การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาต่างๆ

ผู้อ่าน : 1,895 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาต่างๆ

อ่านเพิ่ม...

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้อ่าน : 948 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

๑๖_๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ==>>...

อ่านเพิ่ม...

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้อ่าน : 744 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยแต่งกายด้วยชุดปกติขาว และเข้าร่วมกิจกร...

อ่านเพิ่ม...


กิจกรรมการปัจฉิมนักศึกษากลุ่ม คบ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อ่าน : 532 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรมการปัจฉิมนักศึกษากลุ่ม คบ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะจัดงานทุกฝ่ายที่ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่ม...

ซ้อมรับปริญญา..คณะวิทย์ฯ

ผู้อ่าน : 563 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560

ผู้อ่าน : 636 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ผู้อ่าน : 688 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่ม...

ภาพกิจกรรม Freshy Star Night SCI & TECH 2016

ผู้อ่าน : 553 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

การประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ บริเวณโดมข้างอาคาร 29

อ่านเพิ่ม...


งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393