044-521-393 •

กิจกรรมทางการศึกษา

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า และหญ้าแฝก”

ผู้อ่าน : 568 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ด้วยงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนต...

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมวันเด็ก

ผู้อ่าน : 582 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 10 มกราคม 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาต่างๆ ภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ผู้อ่าน : 549 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ.ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้อ่าน : 373 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่ม...

การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรธที่ 21

ผู้อ่าน : 429 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรธที่ 21 ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 ณ.ห้องประชุม 29109

อ่านเพิ่ม...

โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้อ่าน : 447 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการใช้งาน Program Microsoft Excel ให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมอบรม สเต็มศึกษา

ผู้อ่าน : 450 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรม STEM ให้กับนักศึกษาภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

การทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผู้อ่าน : 505 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการ การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ.เดือนธารารีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีม...

อ่านเพิ่ม...

อบรมภาษาอังกฤษ

ผู้อ่าน : 397 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 615 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ บริเวณโดมข้างอาคาร 2...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393