044-521-393 •

ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา

บริษัทเครือ VS Group รับสมัครบัณฑิตจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในตำแหน่ง Sales Representation ประจำภาคอีสาน

ผู้อ่าน : 1,253 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

ด้วยบริษัทเครือ VS Group เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมมากกว่า 40 ปีทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001...

อ่านเพิ่ม...

เตรียมสอบ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ทั่วประเทศ

ผู้อ่าน : 676 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

เตรียมสอบ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ทั่วประเทศเปิดรับสมัคร ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่ม...

คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์

ผู้อ่าน : 716 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ ได้ประกาศให้รางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49 โดยจะจัดงานพิธีมอบรางวัลและทุนอุดหนุนการศึก...

อ่านเพิ่ม...

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7

ผู้อ่าน : 501 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่...

อ่านเพิ่ม...

โครงการประกวดภาพยนต์โฆษณา PHYATHAI 3 FAMILY ครอบครัวของเรา

ผู้อ่าน : 438 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ด้วยทางโรงพยาบาลพยาไท 3 ได้จัดการประกวดภาพยนต์โฆษณาความยาว 120 วินาที Theme "PHYATHAI 3 FAMILY" ครอบครัวของเรา

อ่านเพิ่ม...

ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 726 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการ...

อ่านเพิ่ม...

ประการรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด

ผู้อ่าน : 824 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ให้กับ...

อ่านเพิ่ม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซาะกราว ปี 2559

ผู้อ่าน : 425 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซาะกราว ปี 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้ พบเจ้าหน้าที่งานทุน...

อ่านเพิ่ม...

ทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 58

ผู้อ่าน : 476 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

  สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา คัดเลือกนักศึกษาสายครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 สมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ รับสมัครระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาค...

อ่านเพิ่ม...

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา

ผู้อ่าน : 475 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศให้ทุนการศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุริ...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393