044-521-393 •

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

โครงการนุ่งผ้าไทยไหมสุรินทร์

ผู้อ่าน : 1,819 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

จังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ แต่งการชุดผ้าไทย

อ่านเพิ่ม...

โครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 1,198 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ "บิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 ในวั...

อ่านเพิ่ม...

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหม

ผู้อ่าน : 1,533 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหม

อ่านเพิ่ม...

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า และหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ผู้อ่าน : 745 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า และหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันวันมหิดล ประจำปี 2558

ผู้อ่าน : 853 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

    โครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องในวัน “วันมหิดล”ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่๒๔ กันยายน ๒๕๕...

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมวันครู

ผู้อ่าน : 776 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันครู "ครูในดวงใจ" ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมเจิมหน้าผากไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

ผู้อ่าน : 576 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเจิมหน้าผากไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ณ.ห้องไพฑูรย์ อาคาร 30 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่ม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2558

ผู้อ่าน : 556 คน โดย : Sitthisak

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษ...

อ่านเพิ่ม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้อ่าน : 513 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในงานกิจกรรมช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393