044-521-393 •

กิจกรรมทางการศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก

ผู้อ่าน : 72 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 10 มกราคม 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาต่างๆ ภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ผู้อ่าน : 79 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ.ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้อ่าน : 26 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่ม...

การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรธที่ 21

ผู้อ่าน : 38 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรธที่ 21 ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 ณ.ห้องประชุม 29109

อ่านเพิ่ม...

โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้อ่าน : 28 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการใช้งาน Program Microsoft Excel ให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมอบรม สเต็มศึกษา

ผู้อ่าน : 26 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรม STEM ให้กับนักศึกษาภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

การทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผู้อ่าน : 29 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการ การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ.เดือนธารารีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีม...

อ่านเพิ่ม...

อบรมภาษาอังกฤษ

ผู้อ่าน : 35 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ภายในคณะ

อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 27 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ บริเวณโดมข้างอาคาร 2...

อ่านเพิ่ม...

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2558

ผู้อ่าน : 156 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ มณฑลพิธีสนามกีฬาศรีณรงค์

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393