044-521-393 •

ศิษย์เก่า

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้อ่าน : 92 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้กำหนดการรายงานตัวของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร...

อ่านเพิ่ม...

ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

ผู้อ่าน : 80 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ  นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องไพฑูรย์ อาคาร 30 ซึ่งศิษย์เก่าได้ทำ...

อ่านเพิ่ม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์

ผู้อ่าน : 67 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

    ดร. ชูจิต   สาระภาค  และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบั...

อ่านเพิ่ม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอิสระ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและการเพ้นท์ผ้า)

ผู้อ่าน : 65 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอิสระ (การแปรรู...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393