044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน และเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ผู้อ่าน : 1,003 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน และเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 29  ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

อ่านรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันได้ที่ : https://science.srru.ac.th/scienceweek

ตารางกำหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เวลาแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มเป้าหมายสถานที่
วันที่ 1สิงหาคม .. 2560
08.00-16.00 น.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)ห้อง 6112 อาคาร 6 ห้อง 6101 อาคาร 6
08.00-16.00 น.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 3
08.00-16.00 น.การประกวดอ่าน/เขียนเรียงความทางวิทยาศาสตร์
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
อาคารโดมใหม่
ข้างอาคาร 29
09.00-16.00 น.การประกวดวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อ
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
ลานชั้น 1 อาคาร 30
08.00–15.30 น.การประกวดออกแบบโปสเตอร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)3108
อาคาร 3
08.00-10.45 น.
09.20-12.10 น.
10.30-14.20 น.
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1– ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรินทร์
08.00-10.30 น.การแข่งขันตอบปัญหาด้านอาหารและโภชนาการช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)ห้องประชุมอเนกประสงค์
08.00-15.00 น.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)29101 อาคาร 29
08.00–15.30 น.การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)ลานกิจกรรม
ข้างอาคาร 3
08.00–15.00 น.การแข่งขันวาดภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิกในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
3106 A
อาคาร 3
วันที่ 1สิงหาคม .. 2560
08.00–15.30 น.การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)ลานกิจกรรม ข้างอาคาร 3
08.00–15.30 น.การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ลาเลียงอัตโนมัติช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)ลานกิจกรรม
ข้างอาคาร 3
08.00–15.00 น.การแข่งขันวาดภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิกในหัวข้อ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1– ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)3106 A
อาคาร 3
08.00-15.00 น.การแข่งขัน Young Web Developer competitionช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)3108
อาคาร 3
08.00-15.00 น.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
29101
อาคาร 29
08.00-10.30 น.
10.30-13.00 น.
13.00-16.20 น.
การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
ห้องประชุมไพฑูรย์
ชั้น 2 อาคาร 30
08.30-16.00 น.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show ) หัวข้อ “STEM ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)ห้องประชุมอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 29
09.00-12.00 น.การประกวดจัดพานพุ่ม “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย”นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอดมศึกษาอาคาร 7 (คหกรรมฯ) ห้อง 7104
วันที่ 1สิงหาคมพ.. 2560
09.00-10.00 น.พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคณะวิทยาศาสตร์ฯห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร 30
10.00-12.00 น.บรรยายพิเศษคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
เยาวชน ผู้สนใจ
ห้องประชุมไพฑูรย์
อาคาร 30

ชมนิทรรศการและการประกวด/แข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
พิธีถวายพานพุ่มสักการะและสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์์ไทย”
และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมไพฑูรย์์ อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

2 ความคิดเห็น

test

09 Dec 2019 20:12:07 test

test

09 Dec 2019 20:12:19 test

แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393