044-521-393 •

หน่วยงานให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ
  • การให้การรักษา และการปฐมพยาบาล
  • บริการด้านการแพทย์แผนไทย
  • บริการงานสาธารณสุขทั่วไป

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  • อาคารเรือนพยาบาล
  • โทร. 0-4404-1553

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393