044-521-393 •

หน่วยงานให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • กองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  • อาคารศูนย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • โทร. 0-4471-0036

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393