044-521-393 •

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

โครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 876 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ "บิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 กันยายน 2559

รูปภาพประกอบ "กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393