044-521-393 •

ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ผู้อ่าน : 2,120 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

นายวิทยากร อินทร์สำราญ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

รูปภาพประกอบ "ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393