044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 1,221 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา :

img

เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน ร่วมชมการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559

งานพัฒนานักศึกษา เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน ร่วมชมการประกวดกิจกรรมดาวเดือน ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ บริเวณโดมข้างอาคาร 29 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393