044-521-393 •

ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา

บริษัทเครือ VS Group รับสมัครบัณฑิตจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในตำแหน่ง Sales Representation ประจำภาคอีสาน

ผู้อ่าน : 209 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา : Inthira Samneingdee (Moon) Senior HR Officer HR Department VS Group

img

ด้วยบริษัทเครือ VS Group เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมมากกว่า 40 ปีทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารวีเอสเคมเฮาส์,ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และส่วนโรงงาน จ.สมุครสาครจ.ชัยนาท คลังสินค้า จ.สมุทรปราการ

 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบัณฑิตจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในตำแหน่ง Sales Representation ประจำภาคอีสาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

คุณอินทิรา สำเนียงดี โทร 02-214-3446-7  ต่อ 2223 อีเมล์ inthira.s@vschem.com   

ไฟล์แนบ : JD Sales.pdf

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393