044-521-393 •

ทุนการศึกษา แหล่งงานในเวลาและนอกเวลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559

ผู้อ่าน : 2,153 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559

อ่านเพิ่ม...

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ผู้อ่าน : 2,670 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

นายวิทยากร อินทร์สำราญ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2...

อ่านเพิ่ม...

บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำสาขาต่างๆ

ผู้อ่าน : 3,861 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำสาขาต่างๆ

อ่านเพิ่ม...

วิทยาลัยการอาชีพปราสาทรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ผู้อ่าน : 742 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

วิทยาลัยการอาชีพปราสาทรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

อ่านเพิ่ม...

การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศให้ทุนการศึกษา ปี 2560

ผู้อ่าน : 6,898 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.otep.go.thดาวโหลดแบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ มค.1) คลิกที่นี่ 

อ่านเพิ่ม...


ประกาศให้ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ

ผู้อ่าน : 906 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่...

อ่านเพิ่ม...


รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ผู้อ่าน : 755 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

บริษัท HBI Manufacturing รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านการเขียนโปรแกรม หรือ Application ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่ม...

การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

ผู้อ่าน : 902 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการ...

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393