044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหม เนื่องใน วันแม่เเห่งชาติ

ผู้อ่าน : 2,025 คน โดย : Baka@1337

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหม เนื่องใน วันแม่เเห่งชาติ ณ. บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ...

อ่านเพิ่ม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน และเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ผู้อ่าน : 1,478 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน และเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่าง...

อ่านเพิ่ม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้อ่าน : 1,322 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09...

อ่านเพิ่ม...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2560

ผู้อ่าน : 1,971 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกั...

อ่านเพิ่ม...


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ พร้อมภาคปฏิบัติ

ผู้อ่าน : 892 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเองทางด้านพัฒนาระบบ I...

อ่านเพิ่ม...

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

ผู้อ่าน : 1,351 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

อ่านเพิ่ม...

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

ผู้อ่าน : 1,126 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบา...

อ่านเพิ่ม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ บริเวทีกลางแจ้ง ด้านหน้าอาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อ่าน : 971 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวทีกลางแจ้ง ด้านหน้าอาคา...

อ่านเพิ่ม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

ผู้อ่าน : 1,720 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

อ่านเพิ่ม...

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393